Vande Mataram

vande maataram  vande maataram
c  d  f~gf g    f  g  b~Cb C

sujalaaaaaam su.phalaaaaaam malaya.jashiiitalaam
C D C~a# a~g a~ga  g~f  e~d d dgg~ff e~d de d~c

shasya shaamalaam maa.taram 
 vande maataram
c   d  f~~gf g    g~a#a a~g  f  g  b~Cb C

shubhra jyotsna pulakita yaaminiim
f    g  b    b  b b C b  C  b C

phulla kusumita drumadala. sho...bhiniim
b   b  b C b C  C  CDDCCa# a#aCa#a  a~~g

su.haasi.niim suma..dhura bhaashiniim
e~dd~ff~ee~~d d d~a#a  a# a~~ga  g

sukhadaam varadaam maataram
f g  b    b b b    b~Cb C
vande maataram  vande maataramf  g  b~Cb C
    f  g  b~Cb C